خدمات مشتریان

خدمات ارائه شده توسط گروه صنعتی الوند پرداز به مشتریان ارجمند

پشتیبانی

با توجه به اینکه اکثر ادوات استفاده شده، در محصولات تولید شده در داخل کشور عزیزمان محیا می شود، بنابراین گروه صنعتی الوند پرداز پشتیبانی خوبی از محصولات خود را به مشتریان ارجمند ارائه می دهد.

ضمانت محصولات

نظر به رعایت اصول مشتری مداری و احترام به حقوق مشتری، در راستای اطمینان و آسایش خاطر خریدارن و مشتریان ارجمند، گروه صنعتی الوند پرداز محصولات خود را به مدت 3 سال به صورت صددرصد ضمانت میکند.

نصب و راه اندازی

نصب و راه اندازی محصولات ارائه شده از قبیل تجهیزاتی که به وسیله اینترنت کنترل می شوند که برای راه اندازی آنها نیاز به تخصص است و از طرف کارگزاران تاسیسات ساختمانی خارج است، بر عهده گروه صنعتی الوند پرداز می باشد.

محصولات خدماتی

محصولات زیر جهت پشتیبانی محصولات اصلی استفاده می شود

کریستال خام

کریستال خام ( کلید لمسی ) — این محصول نمونه ای خام از پنل کلیدهای لمسی می باشد.

کریستال سه پل مشکی هوشمند

کریستال سه پل مشکی هوشمند ( کلید لمسی ) — این محصول آماده، پنل کلید های لمسی سه پل هوشمند است .

کریستال تک پل سفید غیر هوشمند

کریستال تک پل سفید غیر هوشمند ( کلید لمسی ) — این محصول آماده، پنل کلید های لمسی تک پل غیرهوشمند است .